عوامل موثر در برنامه ریزی

اولین عامل موثر برای یک برنامه‌ریزی موفق، خودشناسی است.

منظور از خودشناسی این است که شخص شرایط و توانایی‌های خود را بشناسد؛ اینکه روزخوان است یا شب‌خوان؟ در چه ساعت‌هایی بیشترین راندمان را دارد؟ چند ساعت می‌تواند مطالعه کند؟ وقت مرده و وقت زنده شخص چه زمان‌هایی است؟

وقتی جواب این سوالات داده شد، سراغ عامل دوم یعنی درس‌شناسی می‌رویم.

درس‌شناسی یعنی اینکه در کدام دروس قوی و در کدام یک ضعیف هستید.

حال که این موارد مشخص شد، دروس ضعیف را در وقت زنده و دروس قوی را در وقت مرده مطالعه می‌کنید.

منظور از وقت زنده زمان‌هایی است که بیشترین انرژی را دارید و برای افراد مختلف متفاوت است. یک داوطلب ممکن است صبح بیشترین کارایی را داشته باشد و داوطلب دیگر شب.

بنابراین این زمان را به دروس ضعیف اختصاص می‌دهید تا با انرژی بیشتر مطالب را یاد بگیرید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0