مقاله حقوق شهروندی در فضای مجازی با رویکرد رعایت حریم خصوصی

حقوق شهروندی در فضای مجازی با رویکرد رعایت حریم خصوصی

 

چکیده

زمینه و هدف: حقوق شهروندی از جمله پدیده‌هایی است که در عصر تحولات سیاسی- اجتماعی در جهان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. حریم خصوصی یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که رعایت آن از ضروریات به شمار می‌رود. به ویژه در عصر تکنولوژی با توسعه ارتباطات در فضای مجازی، این حق مهم ممکن است با چالش‌های زیادی مواجه گردد. هدف از این مقاله بررسی حریم خصوصی در فضای مجازی به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی است. بر این اساس در این نوشتار به دنبال پاسخگویی به این سوال  هستیم که برای رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی در حقوق ایران چه راهکارهایی پیش‌بینی گردیده است؟

روش تحقیق: روش تحقیق حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می‌باشد.

نتایج و یافته‌ها: یافته‌های این مقاله حاکی از آن است که علی‌رغم اینکه برخی از مصادیق حریم خصوصی به صورت پراکنده مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است، ولی ناگفته پیداست که این حمایت‌های پراکنده نمی‌تواند پاسخگوی ضرورت‌های عملی در رابطه با این حق باشد و قانونگذار باید اقدام به تدوین قانون جامعی در این زمینه نموده و با تحولات حقوقی جدید همگام گردد. در نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت الکترونیک در زمره قوانین و مقرراتی هستند که کم و بیش به این مسئله پرداخته‌اند، اما این حمایت‌ها کافی و کارآمد نیست و باید برای جلوگیری از جرایم علیه حریم خصوصی در فضای مجازی و کاهش این گونه جرایم، قوانین و مقررات مناسبی تدوین گردد.

 

کلمات کلیدی: حقوق شهروندی، فضای مجازی، حریم خصوصی.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0