مقاله مراجع تجدیدنظر کیفری در آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲

این مقاله در مورد مراجع تجدیدنظر کیفری در آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ است که در ۱۶ صفحه در قالب ورد تنظیم شده است. این مقاله شامل مقدمه، مفهوم تجدیدنظر و وجوه افتراق و اشتراک این روش با سایر طرق اعتراض مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه انواع تجدیدنظر بررسی شده و در نهایت موضوع اصلی مقاله یعنی مراجع تجدیدنظر کیفری مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

مراجع تجدیدنظر کیفری در آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲

چكيده

انسان به طور طبیعی موجودی جایزالخطاست و امکان بروز اشتباه از ناحیه هرکس صرف نظر از موقعیت اداری و علمی او امری اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین برای مصون ماندن حقوق شهروندان از هرگونه اشتباه یا تعرضی که ممکن است معلول حرکت یا اقدامی مبتنی بر اشتباه یا تخلف قضات باشد و نیز در جهت تضمین دادرسی عادلانه که شایسته دستگاه قضایی است، دومرحله‌ای (یا چندمرحله‌ای) بودن رسیدگی قضایی پیش‌بینی شده است که به رسیدگی مرحله بالاتر تجدیدنظر گفته می‌شود و کشورها با تامین مراجع عالی در دستگاه قضایی خود درصدد هستند تا این اصل را در دستگاه قضایی خود رعایت کنند. در حال حاضر در ایران، دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان مرجع تجدیدنظر ماهوی (طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از شعب خاص دیوان عالی کشور نیز می‌توان به عنوان مرجع تجدیدنظر ماهوی یاد کرد) و دیوان عالی کشور اصولا به عنوان مرجع تجدیدنظر شکلی عمل می‌کنند.

 

واژه‌هاي كليدي: تجدیدنظر، مراجع، حقوق کیفری، ایران.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0