مقاله مطالعه نهاد دستور موقت و وجه تمایز آن با تامین خواسته

مطالعه نهاد دستور موقت و وجه تمایز آن با تامین خواسته

 

چكيده

دستور موقت و تامین خواسته از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. با وجود شباهت‌هایی که بین این دو نهاد وجود دارد، از جهاتی تفاوت‌های عمده‌ای نیز با هم دارند که باعث می‌شود این دو نهاد نقش متفاوتی داشته باشند. از جمله این تفاوت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که برای صدور دستور موقت، اخذ تامین از متقاضی الزامی است، ولی در برخی از موارد برای صدور قرار تامین خواسته نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نمی‌باشد. هم‌چنین دستور موقت ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد، در حالی که تامین خواسته صرفا ناظر به توقیف مال می‌باشد.

 

واژه‌هاي كليدي: دستور موقت، تامین خواسته، توافق طرفین، آیین دادرسی.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0