پروپوزال تبيين روان شناختي تكاملي قتل عمد

تبيين روان شناختي تكاملي قتل عمد

 

سوال اصلی:

روان شناسي تكاملي تا چه اندازه می‌تواند براي تبيين چرايي ارتكاب قتل عمد توسط گونه انسان موثر باشد؟

 

بیان مساله

روانشناسي تكاملي، رويكردي نوين در علوم رفتاري و اجتماعي است كه با الگويي تلفيقي به نحوه پردازش داده هاي محيطي در ذهن انسان مي پردازد (سانتراك، ۱۳۸۷: ۴۶). ذهني كه در نتيجة تكامل بخش هاي تخصصي و براي حل مسئله‌هاي سازشي- تكاملي مشخص به وجود آمده است. اين رويكرد، آدميان را داراي خصوصيات روان شناختي مشتركي مي‌داند كه محصول عبور نياكان آن ها از گذرگاه هاي تكاملي مشخص است (كاترايت، ۱۳۸۴: ۲۳۹).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0