پرسشنامه کیفیت تدریس سراج ۲۰ سوالی

پرسشنامه کیفیت تدریس سراج ۲۰ سوالی

 

پرسشنامه کیفیت تدریس سراج (۲۰۰۲):

با ۲۰ گویه به منظور ارزیابی کیفیت تدریس طراحی گردیده و در یک طیف ۴ درجه‌ای لیکرت (خیلی زیاد=۴ تا خیلی کم=۱) درجه بندی شده است. این پرسشنامه چهار ويژگي كلي مربوط به كيفيت تدريس (طرح درس، اجراي تدريس، ارزشيابي تدريس و روابط بين فردي) را می‌سنجد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0