چگونه موضوع جذاب برای پایان نامه پیدا کنیم؟

 

 

 

چگونه موضوع جذاب برای پایان نامه پیدا کنیم؟

برای به دست آوردن یک موضوع جذاب بهتر است نیاز مخاطبین خود را بشناسید. با بررسی آثار ثبت شده در آن حوزه سعی کنید، نقاط ضعف و قوت آنها را بررسی نمایید و بدانید که کدام عناوین کاربردی تر هستند و بیشتر توسط مخاطبین جستجو می‌شوند. از کنار سوژه‌های ساده در رابطه با حوزه تخصصی خود ساده رد نشوید. موضوعات ساده جذابیت بیشتری از دیدگاه خواننده دارند.
سپس بررسی نمایید که چند عنوان مشابه با موضوع انتخابی شما وجود دارد و تا چه میزان مورد استناد واقع شده اند.
کوتاه و مختصر بودن عنوان، اما نه به اندازه‌اي كوتاه كه در انتقال موضوع پژوهش شكست بخورد، مهم است.
عنوان باید معرفی کننده مطالب مندرج در تحقیق باشد و باید مفهوم مطلب را برساند. انتخاب موضوع صرفا به دلیل جذابیت هیچ اهمیتی ندارد.

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0