مقاله بررسی موجبات طلاق به درخواست زوجه در حقوق ایران با نگرشی بر حقوق ترکیه

چکیده
در قوانین هر کشوری، مواردی وجود دارد که در صورت احراز هر یک از آنها، زن و مرد می‌توانند برای طلاق اقدام نمایند. علیرغم نتیجه حاصله که در همه کشورها طلاق می‌باشد، موجبات طلاق تفاوت‌هایی با هم دارند. در حقوق ايران، مرد مي‌تواند با رعايت تشريفات مقرر در قانون، زن خود را طلاق دهد، بدون اين که نياز به اثبات موجب يا موجبات خاصي باشد؛ ليکن درخواست طلاق از طرف زن به راحتي پذيرفته نمي شود و زوجه درصورت اثبات موارد خاصي مي تواند درخواست طلاق کند. ترک انفاق از سوي زوج، غيبت زوج به مدت طولاني، سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج، ارتکاب جرم توسط زوج و عسر و حرج زوجه از جمله اين موارد مي باشد. گاهي اوقات، با استفاده از شروط ضمن عقد نکاح نيز مي توان درخواست طلاق را مطرح کرد. اما در قانون ترکیه ارتکاب زنا، سوءقصد و ارتكاب جرم ترذيلي يا بي‌حيثيتي نسبت به طرف مقابل، ترک همسر و جنون موجبات طلاق را تشکیل می‌دهد که در صورت وجود هر یک از موارد، هر یک از زوجین می‌توانند دادخواست طلاق بدهند. در این مقاله، موجبات طلاق به درخواست زوجه در حقوق ایران و ترکیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0