مقاله تاثیر خطای جزایی بر مسئولیت کیفری در جرائم غیرعمدی

چکیده
برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی، مادی و روانی ضروری است. عنصر روانی در همه جرایم، وضع یکسانی ندارد. در جرایم عمدی، عنصر روانی جرم، سوءنیت مرتکب است؛ در حالی که در جرایم غیرعمدی، قصد مجرمانه وجود ندارد و به جای آن تقصیر یا خطای جزایی، رکن روانی جرم را تشکیل می‌دهد. در این جرایم اگرچه نتیجه‌ی عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست؛ ولی چون فرد نتیجه را پیش‌بینی نکرده است از این ‌جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است. شرط اساسی در این جرایم احراز وجود رابطه‌ ‌علیت میان واقعه (مثلا قتل یا جرح) و خطای مرتکب (بی‌احتیاطی و عدم مهارت و…) است. در این‌گونه جرایم، ارتکاب خطای جزایی به تنهایی مسئولیت کیفری مرتکب را توجیه نمی‌کند، بلکه برای آنکه مرتکب از نظر جزایی مسئول و مشمول مجازات قرار گیرد، لازم است که بین مرتکب خطای جزایی و صدمه وارده، رابطه سببیت وجود داشته باشد، یعنی صدمه از آن خطا ناشی شده باشد.

کلمات کلیدی: جرم، جرایم غیرعمدی، عنصر روانی، خطای جزایی، مسئولیت کیفری.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0